Д-р Тренов

Начало
Оборудване
Цени
Контакти
Квалификация
Кариера
Галерия
 

КВАЛИФИКАЦИИ И ЛИЦЕНЗИ


 ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА №000786

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ №000203

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО КАРДИОЛОГИЯ №000654

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЗНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯ – ЕКСПЕРТНО НИВО (ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ) – ПА № 0279/2010 г.

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЗНАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО „УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА СЪДОВАТА СИСТЕМА” – ПА № 0465/2011 г.

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯ №Р-183

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВЕЛОЕРГОМЕТРИЧЕН СТРЕС ТЕСТ №Р-1081

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО 24 ЧАСА ЕКГ ХОЛТЕР №Р-1080

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ №253

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕН КУРС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ №P-522


Лицензите са издадени от Медицински университет - Пловдив